Chân Dung Doanh Nhân Bao 4 Chuyến Bay Đưa Người Nghèo Ở Miền Nam Về Quê

Việc tử tế

L̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ố̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ứ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟p̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ặ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟u̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ọ̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟o̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟d̼͟͟-̼͟͟1̼͟͟9̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ỗ̼͟͟ ̼͟͟X̼͟͟u̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟ẹ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟a̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟.

 

 

͟N̼͟͟g̼͟͟h̼͟͟ĩ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟
̼͟͟S̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟6̼͟͟.̼͟͟1̼͟͟0̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟S̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟h̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ẻ̼͟͟ ̼͟͟e̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ớ̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ủ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟a̼͟͟m̼͟͟)̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ộ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ả̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ộ̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟í̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟í̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟ộ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ậ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ẫ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟á̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ế̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ể̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ấ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟é̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟â̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟í̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟S̼͟͟A̼͟͟R̼͟͟S̼͟͟-̼͟͟C̼͟͟o̼͟͟V̼͟͟-̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟.͟

͟3̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ù̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟6̼͟͟9̼͟͟0̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ỗ̼͟͟ ̼͟͟X̼͟͟u̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟h̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ổ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟á̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ố̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟P̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟V̼͟͟i̼͟͟e̼͟͟t̼͟͟J̼͟͟e̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟–̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ợ̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟2̼͟͟5̼͟͟.̼͟͟9̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟.͟

͟C̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ẻ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟h̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ị̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ổ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ứ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟3̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ấ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ò̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟h̼͟͟ụ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ữ̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ẻ̼͟͟ ̼͟͟e̼͟͟m̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ậ̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ă̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟u̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟ẹ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟B̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟D̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ị̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ả̼͟͟ ̼͟͟4̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟h̼͟͟í̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ỗ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟3̼͟͟5̼͟͟0̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟.

 

 

̼͟͟“̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟a̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ộ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ố̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ợ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ặ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟c̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ậ̼͟͟p̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟u̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ỗ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟h̼͟͟ứ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟u̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟u̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟á̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ú̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ộ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟u̼͟͟ố̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ể̼͟͟”̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ộ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ạ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟.͟

͟K̼͟͟h̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ỉ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ẻ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ữ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ò̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ỗ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ằ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟ạ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ộ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ặ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟h̼͟͟ẩ̼͟͟m̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ự̼͟͟c̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ỗ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ậ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ặ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟á̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ố̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟.͟

̼͟͟C̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ờ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ợ̼͟͟i̼͟͟
̼͟͟T̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ọ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟3̼͟͟1̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ị̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ị̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ò̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ễ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟h̼͟͟ữ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ả̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ẳ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟F̼͟͟0̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟2̼͟͟0̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟c̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟A̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ủ̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟c̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ẽ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ù̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ủ̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟.͟

 

 

̼͟͟“̼͟͟M̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ộ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ứ̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ợ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ằ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ụ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ậ̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟o̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ắ̼͟͟m̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ả̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ấ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ồ̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ờ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ố̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ắ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ê̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ú̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟”̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ó̼͟͟i̼͟͟.͟

̼͟͟Đ̼͟͟ứ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ễ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟h̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟K̼͟͟i̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟2̼͟͟7̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ặ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟á̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ủ̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ồ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ẩ̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ụ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ạ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟á̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ủ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ê̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ú̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ữ̼͟͟a̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟h̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ế̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ò̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ẹ̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ằ̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟h̼͟͟ả̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟ấ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ă̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ẹ̼͟͟.͟

 

 

͟M̼͟͟ấ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟à̼͟͟m̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ì̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟é̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ũ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟,̼͟͟5̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟/̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟é̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟á̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟í̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ế̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ắ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟ý̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟1̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟u̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟i̼͟͟ễ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟p̼͟͟h̼͟͟í̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟á̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟.̼͟͟

̼͟͟Đ̼͟͟ứ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ố̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ắ̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ặ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟C̼͟͟C̼͟͟D̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ờ̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟ấ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟é̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ệ̼͟͟m̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟L̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟h̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟h̼͟͟ạ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟(̼͟͟6̼͟͟5̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ổ̼͟͟i̼͟͟)̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ờ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ợ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ế̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ừ̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ấ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟â̼͟͟u̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟5̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟c̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ị̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟á̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟h̼͟͟ỉ̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟è̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟ẹ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ớ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟“̼͟͟Ở̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ô̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ấ̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟à̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟u̼͟͟ộ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟à̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟e̼͟͟o̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟â̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟ở̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ì̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ă̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟a̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟e̼͟͟o̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ố̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ả̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟u̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ỉ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ò̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ỗ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟o̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟â̼͟͟u̼͟͟”̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟h̼͟͟ạ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ẻ̼͟͟.͟

 

 

͟B̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟h̼͟͟ị̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟h̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ủ̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ị̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟L̼͟͟B̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟â̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟i̼͟͟ế̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟á̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟6̼͟͟9̼͟͟0̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ẻ̼͟͟ ̼͟͟e̼͟͟m̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟g̼͟͟i̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ắ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟ế̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟ê̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ằ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟á̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟a̼͟͟y̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟i̼͟͟ề̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ẽ̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟6̼͟͟0̼͟͟0̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ầ̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ê̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟3̼͟͟2̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟u̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ữ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ẻ̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟ằ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟e̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟h̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟ậ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟o̼͟͟à̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟P̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟à̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ợ̼͟͟.͟

̼͟͟“̼͟͟T̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ớ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟ộ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ồ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟ơ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟Q̼͟͟u̼͟͟ả̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟N̼͟͟g̼͟͟ã̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟T̼͟͟P̼͟͟.̼͟͟H̼͟͟C̼͟͟M̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟é̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟ư̼͟͟ờ̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟h̼͟͟ợ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ề̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟e̼͟͟o̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟k̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ă̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟k̼͟͟ý̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟a̼͟͟u̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ó̼͟͟ ̼͟͟C̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ỉ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟u̼͟͟y̼͟͟ệ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟q̼͟͟u̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟m̼͟͟ộ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟ầ̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ể̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ố̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟d̼͟͟a̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟.̼͟͟ ̼͟͟Đ̼͟͟ợ̼͟͟t̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟à̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ã̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟v̼͟͟ắ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟x̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟ ̼͟͟r̼͟͟ồ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟s̼͟͟ẽ̼͟͟ ̼͟͟đ̼͟͟ư̼͟͟ợ̼͟͟c̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ạ̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟n̼͟͟h̼͟͟à̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟a̼͟͟i̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ư̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟ê̼͟͟m̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ì̼͟͟ ̼͟͟c̼͟͟á̼͟͟c̼͟͟h̼͟͟ ̼͟͟l̼͟͟y̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟ậ̼͟͟p̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟r̼͟͟u̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟”̼͟͟,̼͟͟ ̼͟͟b̼͟͟à̼͟͟ ̼͟͟H̼͟͟o̼͟͟a̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟h̼͟͟ô̼͟͟n̼͟͟g̼͟͟ ̼͟͟t̼͟͟i̼͟͟n̼͟͟.͟